Home » 2018 » April

DTEd 21/16 First Year Result

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန၊ (ဆရာအတတ်ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဌာန) ရန်ကင်းပညာရေးကောလိပ်၊ လုပ်ခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၁/၁၆)၊ ပထမနှစ် အောင်စာရင်း…